top of page

 

דלפקים לכיורי נטילת ידיים

המשטחים תוכננו ועוצבו ע"י אסתי רובינשטיין,מעצבת פנים,ויועדו להתקנה באולם אירועים.

בפרוייקט זה הלוח הדקורטיבי של Poly4Deco  הוזמן על פי דרישות המעצבת  וכללו התייחסות לעיצוב הלוחות,לגוון,לעובי,לצפיפות הדוגמא ולחיתוך. 

בניית הדלפקים נעשתה במפעל על פי תוכנית וההתקנה נעשתה ע"י המזמין.

bottom of page