top of page

כמה פולי4דקו חזק 

כשאנו מנסים להבין כמה חומר מסויים חזק אנחנו לרוב מחפשים את נתוני בדיקת חוזק לנגיפה שאמורה להגיד לנו כמה החומר חזק.
אבל אם אומר לכם שפולי4דקו חזק פי 40 "לנגיפה" מזכוכית - מה זה אומר לכם ? 
לרוב המספר לא אומר לנו אינטואיטיבית מה המשמעות.
בסרטון שבהמשך ביצענו הדגמה שלאחר שתראו אותה תדעו בדיוק כמה פולי4דקו חזק "לנגיפה"
תאור בדיקת נגיפה רשמית
נגיפה, היא הפעלת כוח גבוה למשך זמן קצר המבוצעת באמצעות התנגשות של גוף כבד,פטיש, בדגם נבדק. ניסוי נגיפה על דגמים מעבדתיים, נערך באמצעות מכשיר הנקרא מכשיר נגיפה. בניסוי משחררים מטוטלת מגובה התחלתי קבוע בו למטוטלת יש אנרגיה פוטנציאלית התחלתית, נתונה. עם השחרור מתחילה המטוטלת לצבור אנרגיה קינטית. בחלק התחתון של המכשיר ממוקם הדגם הנבדק על-גבי שני תומכים. המטוטלת, המגיעה למהירות המקסימלית בנקודה התחתונה בו נמצא הדגם, שוברת אותו וממשיכה עד לגובה מסוים בו היא נעצרת וחוזרת חזרה. הגובה בו נעצרת המטוטלת נמדד ובאמצעותו נמדדת האנרגיה הסופית בהשוואה לאנרגיה ההתחלתית. ההפרש באנרגיות היא האנרגיה שהושקעה בשבירת החומר.
bottom of page