top of page

שביר - fragile

תמיכה במאבק הנכים לקצבה ראלית למחיה

החיים הם דבר שביר. הכל יכול להשתנות בדקה אחת.
 המראה המשובצת בלוחות האדומים כדם משקפת את הצופה שיכול למצוא את עצמו מבלי שהתכוון לכך משתמש בכסא גלגלים.
שנה טובה לנכים ושיקבלו את מה שמגיע להם בצדק.
ע"י האמנית רונית עקביא
bottom of page