top of page

תיחום ברכת שחיה

לוחות פולי4דקו עמידים לגמרי למים ומתאימים לשילוב בחללים רטובים

ברכת שחיה מקורה 
נבחרו שבלולי ים מיובאים מאינדונזיה שם הם מגודלים כחקלאות ולא נחמסים מהטבע 
דלת גדולה מימין, דלת קטנה משמאל ומחיצת תיחום בינהן.
מחיצות תיחום
דלת קטנה
מעקה ליד השירותים
עוד צדפים ושבלולים 
שבלולי ים 1
צדפים 11
צדפים2
צדפים6
צדפים7
צדפים 111
שבלולי ים 2
צדפים150
צדפים10
צדפים9
צדפים8
צדפים4
צדפים3
bottom of page