top of page

מכללה אקדמית פרס

האדריכל פבלו אלטמן וצוות משרדו תכננו ועיצבו את המכללה האקדמית פרס בבית גד ברחובות. מצורפות תמונות מחלקנו בפרוייקט באזור המשרדים וחדרי היעוץ. 

נבחרו צמחי ה "טינג טינג" בצבע טבעי, והוכנו התוכניות. המטרה היתה ליצור חלונות שרואים דרכם אבל לא פרטים מדוייקים. בהמשך השתמשנו גם בלוחות פרוסטי לבן.

את הנגרות והתקנה עשה וויסם ראשד מאימפרית הנגרות שבכפר ריינה.  

זו התוצאה בחדרי המזכירות והמרצים.

"פרופסור אישי" - חדרי יעוץ למפגש בין הפרופסור והסטודנט.        השתמשנו בפרוסטי לבן קעור.

bottom of page